Bhatwari, Indien
Denna resa görs av de "Fantastic 3", vilket består av mig, Dan och Lars-Olof.
Vi är alla tre medlemmar av Smyrnakyrkan Göteborg, och det är på uppdrag av denna församling som vi reser till Bhatwari i Indien. Smyrna har sedan flera år tillbaka ett missionsarbete där dom bl.a. hjälper till med ett skolbygge i den lilla byn.