Landsfakta  Centralafrikanska RepublikenBefolkning: 3742482