Landsfakta  Nederländska AntillernaBefolkning: 218126