Pedro-Ajjo  / skandalresan

2006-01-19 .......framme

Och vi kom fram 10.00 idag!!! 27timmar. Vi har tagit valdigt mycket kort, och filmat, de flesta internet cafeer later en inte "uploada" bilder, och dar det gar sa tar det over 5 min/bild. sa ha lite overseende, men det kommer fler bilder